Druk recept lekarskich

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić poniższy formularz (wypełnienie pól podświetlonych na niebiesko jest wymagane).

Jeżeli otrzymałeś z NFZ plik .xmz, .xml lub inny, możesz skorzystać ze skróconego formularza

Format: 99 x 210 mm
Zadruk: czarno-biały
Surowiec: papier offsetowy 80g
Standardowa ilość recept w bloczku: 100 szt.
Wysyłka: Kurier
Druk recept wg wzoru obowiązującego
od 1 stycznia 2012

Dane świadczeniodawcy
(zostaną umieszczone na recepcie)

Styl tekstu:

Styl tekstu:

Styl tekstu:

Styl tekstu:

Styl tekstu:
Dane identyfikacyjne lekarza
Numeracja recept
Oddział NFZ
Ilość zamawianych bloczków recept
Forma płatności
Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto
Wartość zamówienia netto Wartość zamówienia brutto
Koszt transportu netto Koszt transportu brutto

Towar wysyłany kurierem

Wybierz Bank z listy poniżej
Zamawiający - dane do faktury
Nazwa
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
NIP
Zamawiający - adres wysyłki
 
Dane takie same jak dane do faktury?
Nazwa
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
E-mail (na ten adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz faktury)
 
Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na powyższy adres e-mail zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119 z dnia 20 lipca 2005 r.) z późn. zm.
Uwagi
Uwaga! Przycisk uaktywni się po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól (pola wymagane oznaczono kolorem niebieskim).

Drukarnia Inowrocław - Totem

Copyright © Totem s.c. - Wszelkie prawa zastrzeżone